Mobiilikirkko

Bongaa kirkko

Kirkkobongarin etiketti

Ennen kirkkovierailua

 • Sulje matkapuhelin
 • Opettele kameran salamavalolaitteen kytkeminen päälle ja päältä pois
 • Tarkista pukeutumiskoodi
 • Seuraa paikallisen väestön pukeutumiskoodia
 • −− Rantavaatteet eivät ole kirkkovaatteita
 • −− Paljain olkavarsin ei ole soveliasta tulla kirkkoon
 • −− Mies ottaa hatun päästä mennessään kirkkoon


Kirkkosalissa

 • On hyvä asettua kirkkosalin takaosaan, jotta voi toimia muun seurakunnan tavoin
 • Puhu hiljaisella äänellä
 • Alttarikaiteen sisäpuolinen alue on vain papin ja avustajan käyttöön. Alttarikaiteella ei kiipeillä
 • Kirkko ei ole auki vain turisteja varten. Seurakuntalainen voi poiketa kirkossa yksityistä hartaushetkeä varten
 • Kameran ja/tai salamavalon käyttö saattaa olla kokonaan kielletty


Ortodoksikirkossa

 • Ortodoksikirkkoon mennessä naisten on kohteliasta pukeutua asuun, joka peittää polvet. Naisten tulee myös peittää päänsä huivilla
 • Messut kestävät kauan ja seurakuntalaiset saattavat tulla ja mennä myös kesken palveluksen. Turisti voi vähin äänin tehdä samoin
 • Musiikista vastaa kirkkokuoro.
 • Ortodoksikirkossa ei ole tuoleja. Kirkkokansa yleensä seisoo kirkkosalissa, mutta istuminen ei ole kielletty etenkään, jos siihen on tarve vanhuuden, sairauden tai väsymisen vuoksi. Sivustoilla on usein sitä varten penkit
 • Miehet asettuvat kirkkosalissa yleensä alttarilta katsoen vasemmalle puolelle ja naiset oikealle puolelle
 • Ikonostaasin sisäpuolelleen rajaama alue ei ole avoin kirkkokansalle eikä turisteille. Ei ole myöskään suotavaa kulkea kirkkotilan poikki lähellä ikonostaasia
 • Evankelis-luterilaisen kirkon jäsen ei voi osallistua ehtoollisen viettoon

Roomalaiskatolisessa, reformoidussa tai luterilaisessa kirkossa

 • Jumalapalvelus kestää runsaan tunnin. Seurakuntalaiset voivat lähteä kesken tilaisuudesta vain syystä, jota ei ole voitu ennakoida. Turistin tulee välttää jumalanpalveluksen häiritsemistä poistumalla tai tulemalla kirkkoon kesken tilaisuuden
 • Evankelis-luterilaisen kirkon jäsen ei voi osallistua roomalaiskatolisen kirkon ehtoollisen viettoon