Mobiilikirkko

Bongaa kirkko

Kuvataide kirkossa

Keskiaikainen kirkon teologia sisälsi kuvaohjelman, jossa esitettiin sekä Vanhan että Uuden testamentin tärkeitä tapahtumia. Monumentaalimaalaukset seinäja holvipinnoissa, krusifiksit ja pyhimysveistokset kaapeissaan opettivat kansalle uskon sisältöä. Ne olivat pohjana kirkollisen kuvataiteen kehittymiselle. Alttarimaalaukset ovat myöhäinen ilmiö, sillä ne yleistyivät vasta 1600-luvun lopulla.

Kirkkosalin esineitä

Kirkkosali — täynnä symboliikkaa

Kirkkobongarin etiketti