Mobiilikirkko

Bongaa kirkko

Rististä kirkon tuntee

Risti on kristinuskon tärkein tunnus ja selkein kirkkorakennuksen tuntomerkki. Ristejä on kaikkialla muun muassa kirkoissa, hautausmailla ja kaulakoruina. Kristinuskossa risti ilmaisee Jumalan ja ihmisen, ikuisen ja ajallisen, taivaallisen ja maallisen kohtaamista. Tyhjä risti kuvaa ylösnoussutta Kristusta, kuoleman voittajaa. Erilaisia ristejä on kaikkiaan yli 400. Erilaisilla ristimuodoilla on omat merkityksensä.

Kirkonkellojen kuminaa
Kirkonkellot kutsuvat seurakuntalaisia kokoontumaan yhteen. Ne ilmoittavat kehotuksen muun muassa kokoontua yhteiseen jumalanpalvelukseen tai arkisin hiljentyä aamu- ja iltahartauteen kodeissa. Lisäksi kirkonkellot ilmoittavat kuolemasta kuolin- eli sanomakelloin. Pohjoismaiden ulkopuolella kuulee kirkonkellojen kertovan myös ajankulun.

Kirkkotarha
Hautausmaat ovat kiinteä osa suomalaista kirkon miljöötä. Ne kuvastavat omaa aikaansa ja paikkakunnan historiaa. Alun alkaen vainajat haudattiin kirkon tiloihin tai kirkon välittömään läheisyyteen, kirkkotarhaan. Erilliset hautausmaat alkoivat yleistyä 1880-luvulla.

Kirkon osia - mitä kirkosta löytyy

Kuvataide kirkossa

Kirkkosalin esineitä

Kirkkosali — täynnä symboliikkaa

Kirkkobongarin etiketti