Ristin tie

Mobiilikirkko

Korsvägsandakt


I stationen: Jesus inför Pontius Pilatus
II stationen: Jesus tar korset på sig
III stationen: Jesus faller
IV stationen: Jesus möter sin moder
V stationen: Simon från Kyrene hjälper Jesus bära korset
VI stationen: Veronika räcker svettduken till Jesus
VII stationen: Jesus faller på nytt
VIII stationen: Jesus talar till de gråtande kvinnorna
IX stationen: Jesus faller för tredje gången
X stationen: Jesus blir avklädd
XI stationen: Korsfästelsen
XII stationen: Jesus dör
XIII stationen: Jesus tas ned från korset
XIV stationen: Gravläggningen

På finska