Mobiilikirkko

Ripari

Ulkoläksyt


Kaste- ja lähetyskäsky

(Matt.28:18-20.)

* * *

Jeesus sanoi: ”Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä.

Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni:

Kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen
ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa.

Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.”

* * *