Ristin tie

Mobiilikirkko

Ristin tie


8. Jeesus kohtaa Jerusalemin itkevät naiset.

Ja häntä seurasi suuri joukko kansaa, myös naisia, jotka valittivat ja itkivät häntä. 28Niin Jeesus kääntyi heihin ja sanoi: "Jerusalemin tyttäret, älkää minua itkekö, vaan itkekää itseänne ja lapsianne. Sillä katso, päivät tulevat, jolloin sanotaan: 'Autuaita ovat hedelmättömät ja ne kohdut, jotka eivät ole synnyttäneet, ja rinnat, jotka eivät ole imettäneet'. Silloin ruvetaan sanomaan vuorille: 'Langetkaa meidän päällemme', ja kukkuloille: 'Peittäkää meidät'. (Luukas 23:27-31)

On houkuttelevaa etsiä hurskaita tunteita, joilla ei ole seurauksia elämäämme. Olenko valmis seuraamaan Jeesuksen polkua vai haluanko tyytyä etäiseen myötätuntoon?

Rukous

Herra, anna kärsimyksesi kuvan herättää meidät itsetietoisuuteen.
Auta meitä seuraamaan sinua tien loppuun asti.
Käännä katsemme pois itsestämme ja että katsoisimme sinuun.

Aamen