Saarnageneraattori 2.0

Hengellistä jargonia satunnaisotannalla. Leikkimielinen saarnageneraattori arpoo sanoja muodostaen näistä osuvan ja ajankohtaisen saarnan.


Eksegeettinen analyysi...homileettinen analyysi...analysoidaan kohderyhmää...kontemploidaan...


"Siitä mistä ei voi puhua, ei myöskään voi vaieta"

Armo ja rauha teidän kanssanne! Aamulla herätessäni minulle tuli mieleen, että oma ristimme paljastaa kunnioittamaan täyteyttä. Varsinaisesti meidän elämämme saattaa parantamaan sielumme ravintoa. Välttämättömästi siis Uuden testamentin vertauskuva paljastaa vahvistamaan hahmottomuutta ja tavoittamaan monia. Mieluisasti totean myös lapsenusko kutsuu isoamaan suuria aarteita. Aamen!. Vieläpä Herramme Jeesus Kristus edesauttaa kilpailemaan lähimmäistämme, mihin tämä meitä kutsuukin..

Aralla ja kyselevällä mielellä olen miettinyt, että lain alaisuus saattaa kuuntelemaan suuria aarteita. Oi jospa myös ymmärrettäisiin, että Herramme Jeesus Kristus velvoittaa kunnioittamaan henkivaltoja, mitä ei voi koskaan liian vähän painottaa. Kaiketi myös karismaattisuus kantaa kaikkia löytämään kirkkoa. Näinhän se usein on: hengellinen palveluvirkamme selventää uskonyhteisöjä syväkohtaamaan kuulumisyhteisöjä ja niin edelleen. Nähdäkseni opetuslapseus saattaa toivomaan hengellistä kasvua. Totisesti!. Tässä kohdin minä totisesti haluaisin sanoa, että Jeesus kalleuttaa sinua toteamaan kuulumisyhteisöjä.

Onko sinunkin elämässä käynyt toteen, että Pyhän Hengen armolahja saattaa anomaan suuria aarteita. Usein myös tuntuu siltä, että pyhien isien esimerkki innoittaa meitä kaikkia ikeeksi ottamaan meitä kaikkia, minkä toivottavasti muistat vielä täältä lähdettyäsikin. Kuitenkin Jumala käskee useita uskomaan todeksi ulkokultaisuutta ja osallistamaan toinen toisiamme. Varsinaisesti vanha aatamimme lunastaa kaikkia kätkemään diakonaattia, mikä on näin toteennäytetty. Meillä on lupa ajatella, että saamamme kasvatus valaisee muuttamaan diakonaattia, mikä sanomattakin on selvää. Mieluusti totean myös, että Herramme Jeesus Kristus pistää kaikkia kohtaamaan elämässämme hengellistä pääomaa, aamen.

Arkielämä on opettanut meille, että kuuliaisuus selventää palvelemaan palavaa hengellisyyttä. Varmasti uskomme kehoittaa näkemään hengellisillä silmillämme nuoria aikuisia, sillä näin Jeesuskin tekisi. Yhtä kaikki synnintuntomme käskee kipuamaan taivaallisia aarteita. Kristillisen uskon näkökulmasta Pyhän Hengen vaikutus auttaa täyteyttämään kirkkoamme, mitä ei voi koskaan liian vähän painottaa. Aika tavalla on myös niinkin, että hengellinen palveluvirkamme vanhurskauttaa kestämään iankaikkista riemua. Hiljattain oivalsin myös, että vanha ihmisemme kannustaa ikeeksi ottamaan sielumme tilaa ja niin edelleen.

Mihin tämä meitä kutsuu, on se, että Jeesuksen julistus käskee tukemaan . On oikeastaan aika merkillistä, että hengellinen palveluvirkamme valaisee valistamaan toinen toisiamme eilen, tänään ja iankaikkisesti. Uskoakseni myös Pyhän Hengen armolahja kannustaa ammentamaan ihmisiä ja niin edelleen.

Kirjoita teksti uudestaan


Mobiilikirkkoon


Translate: