Saarnageneraattori 2.0

Hengellistä jargonia satunnaisotannalla. Leikkimielinen saarnageneraattori arpoo sanoja muodostaen näistä osuvan ja ajankohtaisen saarnan.


Eksegeettinen analyysi...homileettinen analyysi...analysoidaan kohderyhmää...kontemploidaan...


"Siitä mistä ei voi puhua, ei myöskään voi vaieta"

Hyvät lampaani. Päivän tekstin hermeneuttinen skopus on minun mielestäni siinä, että keskeneräisyytemme auttaa kohtaamaan elämässämme suuria aarteita. Mutta nytpä Jumalan tahto saattaa vahvistamaan palveluvirkaa, mikä on näin toteennäytetty. Varmaankin Jumala kantaa valistamaan täyteyttä ja niin edelleen. Nähdäkseni kristillinen arvomaailmamme vetää löytämään kultaomenia hopealautasella, mutta tämä ajatus ei ole ainoa mahdollinen vaihtoehto. Kuitenkin kasteenlahjamme paljastaa varustamaan suruttomuutta, mitä ei voi koskaan liian vähän painottaa.

Hengellisestä näkökulmasta katsoen velvollisuutemme vetää kärsimään rikkonaisuutta. Samoin meidän elämämme vie meitä meitä kaikkia palvelemaan rikkinäisyyttä. Todettakoon myös, että kristilliset perusarvot johtaa rakastamaan kirkkoa, mistä olen ollut ennenkin samaa mieltä. Hiljattain oivalsin myös, että lunastusveri kantaa tutkiskelemaan lähimmäistemme hätää ja niin edelleen. Minunkin elämässäni on käynyt toteen se sana, että salattu Jumala kannustaa kaikkia vanhurskauttamaan fenomemologiaa ja tavoittamaan monia. Mitä tästä voisimme oppia? Sitä, että kumppanuus vie meitä sinua kannustamaan kirkkoamme.

Seurakuntamme opettaa, että inhimillinen järkemme vanhurskauttaa uskomaan taivaallisia aarteita. Siksi on totta myös sekin, että Jumala kehoittaa useita kunnioittamaan johtajuutta, sillä näin Jeesuskin tekisi. Siksi myös lapsenusko edesauttaa kestämään opetuslapseutta sekä antamaan omastamme. Sen takia armoistuin saattaa hakemaan suuria aarteita, sillä näin Jeesuskin tekisi. Siksikin pyhityksemme innoittaa meitä kaikkia janoamaan suuria aarteita ja mitä Herra haluaa meille ilmoittaa. Suokoon Jumala, että perisynnillisyys saa meidät kohtaamaan kirkkoamme, minkä toivottavasti muistat vielä täältä lähdettyäsikin.

Voit siksikin todella ajatella, että rakkauden kaksoiskäsky edesauttaa kelpuuttamaan lähtökohtia. Välttämättömästi siis vanha ihmisemme vapauttaa meitä kaikkia näkemään hengellisillä silmillämme opetuslapseutta. Edelleen on totta se, että Pyhän Hengen vaikutus käskee sinua kannustamaan klassista kristinuskoa. Aamen!. Uuden testamentin kreikankielinen alkuteksti toteaa, että pyhityksemme armoittaa anomaan sielumme tilaa, mistä olemmehan kaikki samaa mieltä. Sentähden rakkauden kaksoiskäsky kiskoo kunnioittamaan kasvatustehtäväämme. Mihin tämä meitä kutsuu?. Toiseksi perisynnillisyys uudistaa ottamaan kallista hunajan pisaraa ja näin on myös meidän ihmisten elämässä.

Mihin tämä meitä kutsuu, on se, että Pyhän Hengen armolahja saattaa nostamaan transsendenssiä. Tämän tästä perisynnillisyys edesauttaa brändäämään isoavaa opetuslapseutta, jos ymmärrätte mitä tarkoitan. Tähänkin saamme uskoa, että katoavaisuus vanhurskauttaa luottamaan viimeisiä aikoja, mihin tämä meitä kutsuukin..

Kirjoita teksti uudestaan


Mobiilikirkkoon


Translate: