Saarnageneraattori 2.0

Hengellistä jargonia satunnaisotannalla. Leikkimielinen saarnageneraattori arpoo sanoja muodostaen näistä osuvan ja ajankohtaisen saarnan.


Eksegeettinen analyysi...homileettinen analyysi...analysoidaan kohderyhmää...kontemploidaan...


"Siitä mistä ei voi puhua, ei myöskään voi vaieta"

Armo ja rauha teidän kanssanne! Päivän tekstistä nousee esille kolme kohtaa, ensiksikin terve oppi saattaa koettelemaan isoavaa opetuslapseutta. Varsinaisesti hengellisyytemme edesauttaa rakastamaan hengellistä kotiamme, mikä on näin toteennäytetty. Sen tähden Pyhän Hengen armolahja edesauttaa brändäämään hengellistä kotiamme ja tämän me totisesti saamme jäädä uskomaan. Kuitenkin meidän elämämme saattaa tarkentamaan lapseutta. On myös joskus näinkin, että hengellinen kutsumuksemme edesauttaa jouduttamaan taivasten valtakuntaa, mistä olemmehan kaikki samaa mieltä.

Jo muinaiset kreikkalaiset tiesivät, että katoavaisuus saattaa rukoilemaan täyteyttä. Mitä tästä voimme oppia? Ainakin sen, että Uuden testamentin vertauskuva saattaa uskonyhteisöjä tuotteistamaan sinua ja minua ja tämän me totisesti saamme jäädä uskomaan. Mutta nytpä katoavaisuus vihannoittaa täyttämään soteriologiaa ja kaikkea muuta sellaista. Mikä siis neuvoksi? Minusta ainoa oikea vaihtehto on, että jumalallinen kaitselmus vanhurskauttaa useita kelpuuttamaan sielua ja näin minäkin sen mielelläni tahtoisin nähdä. Aika tavalla on myös niinkin, että palveluvirkamme uudistaa kantamaan palveluvirkaa, minkä toivottavasti muistat vielä täältä lähdettyäsikin. Meillä on lupa ajatella, että kristillinen arvomaailmamme vie meitä hyväksymään seurakuntaamme, jos näin voi sanoa.

Mehän voimme myös ajatella, että lunastusveri ylevöittää anomaan hengellistä kotiamme. Sanassakin sanotaan toisaalta että salattu Jumala saattaa kaikkia arvioimaan sinua ja minua. Niinpä tänään uskonvanhurskautemme paljastaa kaikkia vanhurskauttamaan ontologiaa ja näin minäkin sen mielelläni tahtoisin nähdä. Usein myös tuntuu siltä, että saamamme kasvatus saattaa kunnioittamaan sielumme tilaa, mikä on näin toteennäytetty. On oikeastaan aika merkillistä, että katoavaisuus edesauttaa yhdessä uskomaan lähimmäistä, josta Pyhä Henki todistaa. Siksikin jumalallinen kaitselmus saattaa useita jouduttamaan palveluvirkaamme, mistä olemmehan kaikki samaa mieltä.

Viime aikoina minusta on tuntunut siltä, että uskonvanhurskautemme velvoittaa löytämään diakonaattia. Tämän tästä lunastusveri nostaa kaikkia kärsimään dialogia, josta Pyhä Henki todistaa. Kuullostaa siltä, että pelastuksemme saattaa tuomaan hengellistä pääomaa. Totisesti!. Näyttää myös siltä, että jumalallinen kaitselmus paljastaa kantamaan toivottomuutta, josta Pyhä Henki todistaa. Toiseksi jumalallinen kaitselmus johtaa tarkoittamaan nuoria aikuisia. Mihin tämä meitä kutsuu?. Siksi pyhien isien esimerkki velvoittaa sinua valistamaan transsendenssiä.

Yhteenvetona tästä kaikesta sanoisin siis, että saamamme kasvatus tuo mittaamaan täyteyttä. Suokoon Jumala, että terve oppi velvoittaa pohjustamaan seurakuntaa puhumattakaan, että näkökulmamme jäisi vain tähän. Tästäkin syystä kristilliset perusarvot kumpuaa virtauttamaan sinua ja mitä Herra haluaa meille ilmoittaa.

Kirjoita teksti uudestaan


Mobiilikirkkoon


Translate: