Saarnageneraattori 2.0

Hengellistä jargonia satunnaisotannalla. Leikkimielinen saarnageneraattori arpoo sanoja muodostaen näistä osuvan ja ajankohtaisen saarnan.


Eksegeettinen analyysi...homileettinen analyysi...analysoidaan kohderyhmää...kontemploidaan...


"Siitä mistä ei voi puhua, ei myöskään voi vaieta"

Veljet ja sisaret. Kun kävelin tänään tänne kirkolle, mietin mitä teille sanoisin. Silloin minulle tuli kirkkaasti mieleen, että pelastusvarmuutemme lunastaa kohtaamaan opetuslapseutta. Uuden testamentin kreikankielinen alkuteksti toteaa, että hengellinen palveluvirkamme saattaa näkemään ja tuntemaan toivottomuutta. Mihin tämä meitä kutsuu?. Mieluisasti totean myös hengellinen näkymme saattaa katsomaan opetuslapseutta ja osallistamaan toinen toisiamme. Kristillisen uskon näkökulmasta kristillinen arvomaailmamme kumpuaa muuttamaan totuutta ja näin on myös meidän ihmisten elämässä. Miksiköhän on niin, että lunastusveri vie meitä kannustamaan katoamattomia arvoja sekä antamaan omastamme.

Minusta tuntuu siltä, että inhimillinen järkemme armoittaa rinnallakulkemaan toivottomuutta. Siksikin hengellinen näkymme valistaa kaikkia valistamaan ontologiaa ja tavoittamaan monia. Sen tähden syntivelkamme tuo useita kipuilemaan ulkokultaisuutta, minkä olemme isiltämmekin oppineet. Toiseksi hengellisyytemme kylvää useita parantamaan ihmisiä ja mitä Herra haluaa meille ilmoittaa. Kuitenkin Jeesuksen julistus kalleuttaa meitä kaikkia ryhmäyttämään uskonvarmuutta eilen, tänään ja iankaikkisesti. Sitä suuremmallakin syyllä pyhien isien esimerkki kumpuaa meitä kaikkia lieventämään ontologiaa, mistä aikaisemminkin on ollut puhetta.

Mehän voimme myös ajatella, että hengellinen kutsumuksemme kutsuu ottamaan allegoriaa. Näin sanoessani toki tiedän, että pyhityksemme johdattaa useita vahvistamaan kultaomenia hopealautasella, mitä olen aiemminkin sanonnut. Mutta nytpä katoavaisuus auttaa sinua nostamaan lähimmäisiämme. Ja sentähden hengellinen kutsumuksemme saa meidät meitä kaikkia isoamaan henkivaltoja, mikä on näin toteennäytetty. Suokoon Jumala, että hengellinen palveluvirkamme auttaa uskonyhteisöjä virvoittamaan opetuslapseutta ja tekemään tässä parhaamme. Mainittakoon tässä myös sekin, että pelastusvarmuutemme valistaa rakastamaan seurakuntaa ja mitä Herra haluaa meille ilmoittaa.

Siksikin voidaan sanoa, että uskonvanhurskas lapseutemme auttaa kantamaan taakkoinamme kirkkoa. Kristillisen uskon näkökulmasta uskonvanhurskautemme saattaa kaikkia kilpailemaan diakonaattia ja näin minäkin sen mielelläni tahtoisin nähdä. Mutta tämäkin on hyvä nähdä, että kristillinen arvomaailmamme armoittaa kaikkia ammentamaan taivaallisia aarteita. Kärsimyksen ja vaikeuksien keskelläkin hengellinen näkymme kehoittaa kaikkia kätkemään lapseutta. Mitä tästä voisimme oppia? Sitä, että hengellinen palveluvirkamme saattaa koettelemaan kasvatustehtäväämme, mutta tämä ajatus ei ole ainoa mahdollinen vaihtoehto. On oikeastaan aika merkillistä, että hengellinen kutsumuksemme paljastaa rakastamaan toivottomuutta, minkä olemme isiltämmekin oppineet.

Tähän sitten voimmekin jo lopettaa, ellemme vielä muistuta mieliimme, että lapsenusko saattaa kantamaan taakkoinamme dialogia. Evankeliumien Q-lähteen perusteellakin voidaan todeta, että kutsumuksemme saattaa sielumme ravintoa, mitä ei voi koskaan liian vähän painottaa. Uuden testamentin kreikankielinen alkuteksti toteaa, että palveluvirkamme auttaa hyväksymään meidän elämäämme, jos näin voi sanoa.

Kirjoita teksti uudestaan


Mobiilikirkkoon


Translate: