Saarnageneraattori 2.0

Hengellistä jargonia satunnaisotannalla. Leikkimielinen saarnageneraattori arpoo sanoja muodostaen näistä osuvan ja ajankohtaisen saarnan.


Eksegeettinen analyysi...homileettinen analyysi...analysoidaan kohderyhmää...kontemploidaan...


"Siitä mistä ei voi puhua, ei myöskään voi vaieta"

Hyvä seurakuntaväki. Oletko koskaan tullut ajatelleeksi, että palveluvirkamme kehoittaa valistamaan täyteyttä. Jotenkin vain luulisin, että pyhityksemme kannustaa arvioimaan tavoitteellisuutta puhumattakaan, että näkökulmamme jäisi vain tähän. Suokoon Jumala, että Jumala paljastaa rakastamaan totuutta. Siksi lähimmäistemme hätä valistaa toivomaan viimeisiä aikoja, mikä on totta nyt ja aina. Ja varmaa on, että kristillinen arvomaailmamme saa meidät isoamaan lähimmäistämme ja näin on myös meidän hengellisessä elämässämme.

Mehän voimme myös ajatella, että lähimmäistemme hätä valistaa jalkauttamaan hahmottomuutta. Tämän johdosta voidaan todeta, että palveluvirkamme kantaa kaikkia valvomaan toivottomuutta ja niin edelleen. Mutta nytpä saamamme kasvatus ylevöittää sinua syväkohtaamaan suruttomuutta. Ehdottomasti rakkauden kaksoiskäsky paljastaa kaikkia toteamaan kirkkoa, mutta tämä ajatus ei ole ainoa mahdollinen vaihtoehto. Raamatussa myös todetaan, että synnintuntomme kutsuu useita tarkoittamaan suuria aarteita. Aamen!. Varsinaisesti oma ristimme edesauttaa kaikkia muuttamaan lähtökohtia ja näin on myös meidän ihmisten elämässä.

Raamattu opettaa, että lapsenusko paljastaa parantamaan palavaa hengellisyyttä. Ehdottomasti uskonvanhurskautemme käskee kantamaan taakkoinamme palveluvirkaa, mitä ei voi koskaan liian vähän painottaa. Usein myös tuntuu siltä, että Jeesuksen julistus tuo syväkohtaamaan tavoitteellisuutta sekä antamaan omastamme. Mieluusti totean myös, että pelastusvarmuutemme vihannoittaa tiimiyttämään toivottomuutta. Totisesti!. Suokoon Jumala, että inhimillinen järkemme kumpuaa kaikkia toteamaan lähimmäisiämme, mikä näin on aivan ilmeistä. Eilen illalla ajattelin pitkään, että pyhityksemme johtaa sinua kannustamaan sielumme tilaa. Totisesti!.

Onko sinunkin elämässä käynyt toteen, että vanha Aatamimme lunastaa rukoilemaan mittaamattomia aarteita. Mutta nytpä Jumala vanhurskauttaa brändäämään lähimmäistä, aamen. Näinhän se usein on: kuuliaisuus pistää nostamaan taivasten valtakuntaa ja tekemään tässä parhaamme. Siksi myös synnintuntomme kannustaa valvomaan sielullisuutta, mistä olen ollut ennenkin samaa mieltä. Varmaankin usko, toivo ja rakkaus kannustaa ottamaan ulkokultaisuutta. Eilen illalla ajattelin pitkään, että kristilliset perusarvot selventää saavuttamaan kasvatustehtäväämme.

Lopuksi totean vielä, että lain alaisuus paljastaa toteamaan taivasten valtakuntaa. Näyttää siltä, että opetuslapseus valistaa kuuntelemaan lähimmäistemme hätää, minkä olemme isiltämmekin oppineet. Erityisesti Jeesuksen julistus nostaa neuvomaan ihmisiä mutta myös antamaan omastamme.

Kirjoita teksti uudestaan


Mobiilikirkkoon


Translate: