Saarnageneraattori 2.0

Hengellistä jargonia satunnaisotannalla. Leikkimielinen saarnageneraattori arpoo sanoja muodostaen näistä osuvan ja ajankohtaisen saarnan.


Eksegeettinen analyysi...homileettinen analyysi...analysoidaan kohderyhmää...kontemploidaan...


"Siitä mistä ei voi puhua, ei myöskään voi vaieta"

Rakkaat seurakuntalaiseni. Sunnuntain evankeliumin kreikankielinen alkuteksti tuo esille monia kieliopillisia ja teologisia ynnä eksegeettisiä vivahteita. Ensiksikin pyhityksemme ylevöittää täyttämään seurakuntaamme. Näinhän se usein on: Herramme Jeesus Kristus paljastaa neuvomaan sielumme tilaa. Aamen!. Mutta nytpä Jeesuksen julistus kumpuaa tekemään seurakuntaa. Aamen!. Suokoon Jumala, että pyhityksemme innoittaa etsimään yhdessä tulevia sukupolvia, mitä olen aiemminkin sanonnut. Yhtä kaikki palveluvirkamme kehoittaa uskomaan todeksi viimeisiä aikoja, mikä on näin toteennäytetty.

Oletko koskaan tullut ajatelleeksi, että terve oppi saattaa isoamaan suuria aarteita. Edelleen on totta se, että omatuntomme vihannoittaa jouduttamaan ihmisiä, mikä on totta nyt ja aina. Tästäkin syystä karismaattisuus saattaa uskomaan lähtökohtia, mitä olen aiemminkin sanonnut. Mieluisasti totean myös hengellinen kutsumuksemme kiskoo kaikkia anomaan nuoria aikuisia ja näin minäkin sen mielelläni tahtoisin nähdä. Mitä tästä voimme oppia? Ainakin sen, että vanha ihmisemme kannustaa sinua rakastamaan tavoitteellisuutta, sillä näin Jeesuskin tekisi. Vieläpä Jeesuksen julistus muistuttaa kaikkia kipuamaan suruttomuutta, mitä olen aiemminkin sanonnut.

Raamattu opettaa, että hengellinen näkymme innoittaa kätkemään isoavaa opetuslapseutta. Mutta voitteko kuvitella myös, että lähimmäistemme hätä johdattaa isoamaan hengellistä kotiamme. Todettakoon myös, että pelastuksemme lunastaa uskonyhteisöjä ammentamaan ulkokultaisuutta, mikä on totta nyt ja aina. Mutta on myös näin, että meidän elämämme uudistaa muuttamaan kirkkoamme, jos näin voi sanoa. Tämän johdosta voidaan todeta, että uskonvanhurskautemme selventää kaikkia kunnioittamaan lähtökohtia, mitä olen aiemminkin sanonnut. Siksikin hengellinen palveluvirkamme tuo uskonyhteisöjä osallistamaan seurakuntalaisuuttamme ja tämän me totisesti saamme jäädä uskomaan.

Tiesitkö, että armoistuin auttaa valistamaan sielumme ravintoa. Niinpä hengellinen palveluvirkamme saattaa kärsimään hahmottomuutta, vaikkei se aina siltä tuntuisikaan. Mitä tästä voimme päätellä? Ainakin sen, että pyhityksemme paljastaa tuotteistamaan rosoista elämää, mikä näin on aivan ilmeistä. Tämän johdosta voidaan todeta, että armoneuvo saattaa kaikkia valistamaan ihmisiä ja niin edelleen. Sitä suuremmallakin syyllä pelastusvarmuutemme vie meitä useita vahvistamaan palveluvirkaa. Aamen!. Ja sentähden inhimillinen järkemme kumpuaa kaikkia ryhmäyttämään taivasten valtakuntaa, mikä on totta nyt ja aina.

Ja tämän minä vielä haluaisin sanoa, että kristillisyys vanhurskauttaa luottamaan suruttomuuttamme. Mutta nytpä vanha ihmisemme selventää rinnallakulkemaan seurakuntaa, aamen. Toiseksi hengellinen palveluvirkamme auttaa kuuntelemaan elävää kristillisyyttä, minkä olemme isiltämmekin oppineet.

Kirjoita teksti uudestaan


Mobiilikirkkoon


Translate: