Saarnageneraattori 2.0

Hengellistä jargonia satunnaisotannalla. Leikkimielinen saarnageneraattori arpoo sanoja muodostaen näistä osuvan ja ajankohtaisen saarnan.


Eksegeettinen analyysi...homileettinen analyysi...analysoidaan kohderyhmää...kontemploidaan...


"Siitä mistä ei voi puhua, ei myöskään voi vaieta"

Kalliit kuulijani. Tänään saamme jäädä ammentamaan ihmetyksen lähteestä, sillä lähimmäistemme hätä kantaa ikeeksi ottamaan elävää kristillisyyttä. Itse asiassa kristillisyys auttaa ryhmäyttämään johtajuutta, mitä olen aiemminkin sanonnut. Kristillisen uskon näkökulmasta kasteenlahjamme kannustaa neuvomaan seurakuntaa, aamen. Varsinaisesti uskonvanhurskautemme edesauttaa jalkauttamaan lähimmäistämme, sillä näin Jeesuskin tekisi. Uuden testamentin kreikankielinen alkuteksti toteaa, että katoavaisuus muistuttaa muuttamaan sielun ikävää, mikä näin on aivan ilmeistä.

Seurakuntamme opettaa, että hengellisyytemme käskee neuvomaan hengellistä kasvua. Mutta tämäkin on hyvä nähdä, että Pyhän Hengen armolahja pistää sinua rakastamaan rikkinäisyyttä ja mitä Herra haluaa meille ilmoittaa. Suokoon Jumala, että lapsenusko paljastaa kaikkia määrittelemään transsendenssiä, mikä on näin toteennäytetty. Kaiketi myös kumppanuus kehoittaa useita kohtaamaan katoamattomia arvoja, mikä näin on aivan ilmeistä. Kärsimyksen ja vaikeuksien keskelläkin usko, toivo ja rakkaus selventää kaikkia arvioimaan kasvukipuja, mistä olemmehan kaikki samaa mieltä. Edelleen on totta se, että lapsenusko uudistaa tekemään diakonaattia ja näin on myös meidän ihmisten elämässä.

Emmeköhän me kaikki ole sitä mieltä, että keskeneräisyytemme pistää brändäämään uskonvarmuutta. Aika tavalla on myös niinkin, että oma ristimme saa meidät arvioimaan uskonvarmuutta, mutta tämä ajatus ei ole ainoa mahdollinen vaihtoehto. Niinpä kutsumuksemme vie meitä meitä kaikkia määrittelemään kasvatustehtäväämme, mistä aikaisemminkin on ollut puhetta. Suokoon Jumala, että hengellinen näkymme edesauttaa kelpuuttamaan klassista kristinuskoa ja näin on myös meidän hengellisessä elämässämme. Näinhän se usein on: syntivelkamme vanhurskauttaa kunnioittamaan taivaallisia aarteita puhumattakaan, että näkökulmamme jäisi vain tähän. Uskaltaisin myös todeta, että vanha Aatamimme johtaa useita ammentamaan iankaikkista riemua, aamen.

Voit siksikin todella ajatella, että kristillinen arvomaailmamme pistää kestämään ontologiaa. Tämän johdosta voidaan todeta, että terve oppi saattaa meitä kaikkia hengellistä kotiamme. Mihin tämä meitä kutsuu?. Mainittakoon tässä myös sekin, että Raamatun totuus auttaa uskonyhteisöjä jalkauttamaan henkivaltoja, mikä sanomattakin on selvää. Tavallaankin vanha aatamimme kiskoo uskomaan todeksi kallista hunajan pisaraa ja näin minäkin sen mielelläni tahtoisin nähdä. Näyttää myös siltä, että hengellinen palveluvirkamme kannustaa meitä kaikkia rohkeuttamaan suruttomuutta, vaikkei se aina siltä tuntuisikaan. Suokoon Jumala, että pelastusvarmuutemme johtaa useita tukemaan ulkokultaisuutta sekä antamaan omastamme.

Kauniiksi lopuksi haluaisin todeta vielä, että lapsenusko muistuttaa uskomaan kasvatustehtäväämme. Ja varmaa on, että katoavaisuus paljastaa kantamaan taakkoinamme fenomemologiaa, mikä sanomattakin on selvää. Päivän teksti puhuu meille myös siitä, että pyhityksemme vie kohtaamaan palveluvirkaa, mutta tämä ajatus ei ole ainoa mahdollinen vaihtoehto.

Kirjoita teksti uudestaan


Mobiilikirkkoon


Translate: