Saarnageneraattori 2.0

Hengellistä jargonia satunnaisotannalla. Leikkimielinen saarnageneraattori arpoo sanoja muodostaen näistä osuvan ja ajankohtaisen saarnan.


Eksegeettinen analyysi...homileettinen analyysi...analysoidaan kohderyhmää...kontemploidaan...


"Siitä mistä ei voi puhua, ei myöskään voi vaieta"

Hyvä seurakuntaväki. Oletko koskaan ihmetellyt sitä, kuinka Herramme Jeesus Kristus vihannoittaa täyttämään nuoria aikuisia. Mitä tästä voimme päätellä? Ainakin sen, että hengellinen näkymme kehoittaa kilpailemaan transsendenssiä, mistä olemmehan kaikki samaa mieltä. Jotenkin vain luulisin, että armoistuin saattaa uskomaan todeksi seurakuntaa, vaikkei se aina siltä tuntuisikaan. Näinhän se usein on: pyhien isien esimerkki vihannoittaa huolehtimaan rikkinäisyyttä, mikä on totta nyt ja aina. Mutta nytpä lunastusveri muistuttaa virvoittamaan avainten valtaa ja tavoittamaan monia.

Jeesuksen antaman esimerkin mukaan Pyhän Hengen vaikutus uudistaa virtauttamaan lähimmäistemme hätää. Sentähden pyhityksemme johdattaa toteamaan sielullisuutta, mistä olemmehan kaikki samaa mieltä. Näin sanoessani toki tiedän, että uskomme kannustaa janoamaan ontologiaa puhumattakaan, että näkökulmamme jäisi vain tähän. Kuullostaa siltä, että jumalallinen kaitselmus paljastaa sinua tekemään ulkokultaisuutta, sillä näin Jeesuskin tekisi. Mitä tästä voisimme oppia? Sitä, että kutsumuksemme kantaa parantamaan suruttomuuttamme, jos näin voi sanoa. Kaiketi myös Herramme Jeesus Kristus saattaa kaikkia ikeeksi ottamaan hengellistä kotia. Totisesti!.

Apostoli Paavalin mukaan uskonvanhurskas lapseutemme muistuttaa kuuntelemaan lähimmäistemme hätää. Ehdottomasti Herramme Jeesus Kristus saattaa sinua tukemaan lähimmäistämme, sehän on selvää. Sen tähden hengellinen palveluvirkamme paljastaa nostamaan fenomemologiaa. Toiseksi syntivelkamme armoittaa kantamaan palveluvirkaamme ja näin on myös meidän hengellisessä elämässämme. Toiseksi vanha ihmisemme kalleuttaa rakastamaan fenomemologiaa, jos näin voi sanoa. Tämän johdosta voidaan todeta, että Jumala kumpuaa useita tarkentamaan lähimmäisiämme mutta myös antamaan omastamme.

Oletteko koskaan ajatelleet, että Pyhän Hengen armolahja kehoittaa tutkiskelemaan kirkkoamme. Sanassakin sanotaan toisaalta että Pyhän Hengen vaikutus auttaa varustamaan elävää kristillisyyttä, mitä ei voi koskaan liian vähän painottaa. Mutta on myös näin, että uskonvanhurskautemme virvoittaa kannustamaan kirkkoa. Aamen!. On oikeastaan aika merkillistä, että pyhityksemme johdattaa anomaan meitä kaikkia puhumattakaan, että näkökulmamme jäisi vain tähän. Evankeliumien Q-lähteen perusteellakin voidaan todeta, että saamamme kasvatus saa meidät näkemään hengellisillä silmillämme lähimmäisiämme, mutta tämä ajatus ei ole ainoa mahdollinen vaihtoehto. Mieluisasti totean myös pyhityksemme velvoittaa meitä kaikkia tarkoittamaan rikkinäisyyttä ja mitä Herra haluaa meille ilmoittaa.

Kauniiksi lopuksi haluaisin todeta vielä, että meidän elämämme saa meidät pohjustamaan seurakuntalaisuuttamme. Siksikin hengellinen palveluvirkamme kylvää virvoittamaan toivottomuutta ja näin on myös meidän ihmisten elämässä. Kristinuskon voima on siinä, että kuuliaisuus paljastaa tukemaan tavoitteellisuutta, mihin tämä meitä kutsuukin..

Kirjoita teksti uudestaan


Mobiilikirkkoon


Translate: