Saarnageneraattori 2.0

Hengellistä jargonia satunnaisotannalla. Leikkimielinen saarnageneraattori arpoo sanoja muodostaen näistä osuvan ja ajankohtaisen saarnan.


Eksegeettinen analyysi...homileettinen analyysi...analysoidaan kohderyhmää...kontemploidaan...


"Siitä mistä ei voi puhua, ei myöskään voi vaieta"

Hyvät kuulijani. Kun tein yöllä saarnaani, mieleeni juolahti, että uskomme vie muuttamaan kasvatustehtäväämme. Sen takia kristillinen arvomaailmamme auttaa kärsimään kuulumisyhteisöjä, mistä aikaisemminkin on ollut puhetta. Siksi inhimillinen järkemme paljastaa pohjustamaan elävää kristillisyyttä puhumattakaan, että näkökulmamme jäisi vain tähän. Edelleen on totta se, että pyhyytemme vetää rakastamaan palveluvirkaa, sillä näin Jeesuskin tekisi. Ehdottomasti hengellinen näkymme muistuttaa janoamaan palveluvirkaamme, sehän on selvää.

Raamatullisesti ajateltuna Jeesuksen julistus ylevöittää kohtaamaan opetuslapseutta. Tavallaankin kristillisyys kutsuu katsomaan taivaallisia aarteita, mihin tämä meitä kutsuukin.. Varmasti katoavaisuus tuo uskonyhteisöjä tutkiskelemaan hengellistä pääomaa, sillä näin Jeesuskin tekisi. Vaikkakin tavallisesti karismaattisuus saattaa anomaan hengellistä kotia ja mitä Herra haluaa meille ilmoittaa. Näyttää myös siltä, että lapsenusko kutsuu uskonyhteisöjä anomaan omaatuntoamme, mihin tämä meitä kutsuukin.. Kuitenkin minun täytyy sanoa, että omatuntomme valistaa useita osallistamaan täyteyttä, mistä aikaisemminkin on ollut puhetta.

Voimmeko siis myös ajatella, että Jeesuksen julistus kantaa kätkemään sielumme tilaa. Kuitenkin kutsumuksemme edesauttaa meitä kaikkia luottamaan suruttomuutta eilen, tänään ja iankaikkisesti. Ja sentähden kristillisyys valaisee sinua rakentamaan ontologiaa, mikä on totta nyt ja aina. Tähänkin saamme uskoa, että terve oppi kutsuu näkemään hengellisillä silmillämme kallista hunajan pisaraa, mihin tämä meitä kutsuukin.. Varmasti saamamme esimerkki armoittaa kaikkia kantamaan palavaa hengellisyyttä sekä antamaan omastamme. Uskoakseni myös Herramme Jeesus Kristus armoittaa sinua rukoilemaan kallista hunajan pisaraa, mistä olen ollut ennenkin samaa mieltä.

Voimmeko siis myös ajatella, että Raamatun totuus kehoittaa vahvistamaan sielullisuutta. Välttämättömästi siis kristillisyys saattaa sinua kohtaamaan elämässämme taivaallisia aarteita eilen, tänään ja iankaikkisesti. Päivän teksti lupaa meille myös, että yhteisvastuullisuus muistuttaa nostamaan ulkokultaisuutta, mihin tämä meitä kutsuukin.. Siksikin kristilliset perusarvot edesauttaa meitä kaikkia jalkauttamaan hengellistä pääomaa. Mieluisasti totean myös omatuntomme selventää uskonyhteisöjä etsimään yhdessä fenomemologiaa, mihin tämä meitä kutsuukin.. Vieläpä uskonvanhurskautemme auttaa sinua kilpailemaan seurakuntaa ja tämän me totisesti saamme jäädä uskomaan.

Siunatuksi lopuksi totean vielä, että katoavaisuus paljastaa ottamaan täyteyttä. Päivän teksti puhuu meille myös siitä, että kutsumuksemme ylevöittää tiimiyttämään sielun ikävää puhumattakaan, että näkökulmamme jäisi vain tähän. Siksikin lähimmäistemme hätä vanhurskauttaa uskomaan ihmisiä, mihin tämä meitä kutsuukin..

Kirjoita teksti uudestaan


Mobiilikirkkoon


Translate: