Mobiilikirkko

Saarnageneraattori 2.0

Hengellistä jargonia satunnaisotannalla. Leikkimielinen saarnageneraattori arpoo sanoja muodostaen näistä osuvan ja ajankohtaisen saarnan.


Eksegeettinen analyysi...homileettinen analyysi...analysoidaan kohderyhmää...kontemploidaan...


"Siitä mistä ei voi puhua, ei myöskään voi vaieta"

Kalliit kuulijani. Päivän tekstin hermeneuttinen skopus on minun mielestäni siinä, että Raamatun totuus vie meitä katsomaan seurakuntaamme. Varmasti meidän elämämme johtaa kannustamaan lähimmäisiämme puhumattakaan, että näkökulmamme jäisi vain tähän. Ja on myös niin, että Jeesus paljastaa tukemaan meidän elämäämme, mistä olemmehan kaikki samaa mieltä. Kuullostaa siltä, että inhimillinen järkemme kutsuu rinnallakulkemaan sielun ikävää, jos ymmärrätte mitä tarkoitan. Mikä siis neuvoksi? Minusta ainoa oikea vaihtehto on, että jumalallinen kaitselmus johtaa toteamaan isoavaa opetuslapseutta. Aamen!.

Jeesuksen antaman esimerkin mukaan Jumalan tahto paljastaa tarkoittamaan henkivaltoja. Sen takia kristilliset perusarvot kannustaa meitä kaikkia tutkiskelemaan meidän elämäämme ja mitä Herra haluaa meille ilmoittaa. Tästäkin syystä Uuden testamentin vertauskuva saattaa sinua pohjustamaan toivottomuutta, jos ymmärrätte mitä tarkoitan. Näin sanoessani toki tiedän, että synnintuntomme pistää sinua brändäämään taivaallisia aarteita ja näin on myös meidän hengellisessä elämässämme. Samoin hengellinen palveluvirkamme paljastaa sinua kärsimään henkivaltoja ja näin on myös meidän hengellisessä elämässämme. Tämän johdosta voidaan todeta, että rakkauden kaksoiskäsky virvoittaa kilpailemaan soteriologiaa.

Rakkaat ystävät, hengellinen kutsumuksemme muistuttaa kannustamaan hengellistä kotiamme. Mutta tämäkin on hyvä nähdä, että katoavaisuus johtaa brändäämään hengellistä sotisopaamme eilen, tänään ja iankaikkisesti. Miksiköhän on niin, että terve oppi uudistaa tekemään hengellistä kasvua, mikä on totta nyt ja aina. Tavallaankin yhteisvastuullisuus vihannoittaa neuvomaan lähimmäistämme. On oikeastaan aika merkillistä, että opetuslapseus uudistaa sinua kuuntelemaan tulevia sukupolvia. Mihin tämä meitä kutsuu?. Mitä ajattelisit, jos yhteisvastuullisuus käskee sinua altistamaan transsendenssiä.

Siksikin voidaan sanoa, että rakkauden kaksoiskäsky ylevöittää ohjaamaan diakonaattia. Suokoon Jumala, että kumppanuus kannustaa näkemään hengellisillä silmillämme lähimmäistä, mikä näin on aivan ilmeistä. Erityisesti pelastusvarmuutemme kutsuu isoamaan kuulumisyhteisöjä. Sitä suuremmallakin syyllä kristillisyys auttaa useita tuotteistamaan dialogia eilen, tänään ja iankaikkisesti. Tavallaankin pelastusvarmuutemme saattaa valistamaan tavoitteellisuutta, mikä sanakin totisesti vahvistaa. Varmaankin opetuslapseus kutsuu huolehtimaan ihmisiä ja niin edelleen.

Yhdessä saamme edelleen kipuilla tämän asian kanssa, että vanha ihmisemme selventää virtauttamaan seurakuntalaisnäkökulmaa. Näinhän se usein on: palveluvirkamme vie meitä jouduttamaan kallista hunajan pisaraa ja osallistamaan toinen toisiamme. Mutta tämäkin on hyvä nähdä, että rakkauden kaksoiskäsky saattaa tarkentamaan ihmisiä. Totisesti!.

Kirjoita teksti uudestaan


Mobiilikirkkoon


Translate: