Saarnageneraattori 2.0

Hengellistä jargonia satunnaisotannalla. Leikkimielinen saarnageneraattori arpoo sanoja muodostaen näistä osuvan ja ajankohtaisen saarnan.


Eksegeettinen analyysi...homileettinen analyysi...analysoidaan kohderyhmää...kontemploidaan...


"Siitä mistä ei voi puhua, ei myöskään voi vaieta"

Hyvä kirkkoväki. Aivan aluksi on sanottava, että luottamuksemme johtaa mittaamaan kallista hunajan pisaraa. Kristinuskon voima on siinä, että Raamatun totuus muistuttaa hakemaan lähimmäistä, mitä olen aiemminkin sanonnut. Mutta tämäkin on hyvä nähdä, että inhimillinen järkemme saattaa pohjustamaan tulevia sukupolvia, mistä olen ollut ennenkin samaa mieltä. Sanassakin sanotaan toisaalta että vanha aatamimme kehoittaa kilpailemaan hengellistä kotiamme, mihän tämä meitä kutsuukin.. Johdattakoon Jumala meitä näkemään, että Herramme Jeesus Kristus kehoittaa anomaan tavoitteellisuutta, mihän tämä meitä kutsuukin..

Mehän olemme sitä mieltä, että pyhien isien esimerkki kutsuu ikeeksi ottamaan elävää kristillisyyttä. Tavallaankin sanomamme vetää kestämään tavoitteellisuutta. Uskaltaisin myös todeta, että sanomamme valistaa yhdessä uskomaan täyteyttä. Aamen!. Siksi on totta myös sekin, että kristilliset perusarvot pistää virvoittamaan omaatuntoamme, sehän on selvää. Vieläpä kutsumuksemme uudistaa uskonyhteisöjä kilpailemaan suruttomuuttamme, jos ymmärrätte mitä tarkoitan. On myös joskus näinkin, että velvollisuutemme auttaa näkemään hengellisillä silmillämme katoamattomia arvoja. Mihin tämä meitä kutsuu?.

Emmeköhän me kaikki ole sitä mieltä, että inhimillinen järkemme selventää kannustamaan omaatuntoamme. Siksitoiseksi saamamme esimerkki vanhurskauttaa sinua rakastamaan mittaamattomia aarteita ja niin edelleen. Vieläpä Pyhän Hengen armolahja kantaa sinua ikeeksi ottamaan isoavaa opetuslapseutta mutta myös antamaan omastamme. Tässä kohdin minä totisesti haluaisin sanoa, että saamamme kasvatus valistaa osallistamaan sielumme tilaa, mitä olen aiemminkin sanonnut. Mitä tästä voisimme oppia? Sitä, että meidän elämämme kehoittaa sinua katsomaan transsendenssiä. Mihin tämä meitä kutsuu?. Aika tavalla on myös niinkin, että Jumalan tahto vihannoittaa valistamaan rikkonaisuutta ja näin minäkin sen mielelläni tahtoisin nähdä.

Onko sinunkin elämässä käynyt toteen, että oma ristimme saattaa vanhurskauttamaan lapseutta. On myös joskus näinkin, että sanomamme saattaa uskonyhteisöjä näkemään ja tuntemaan ulkokultaisuutta. Varsinaisesti saamamme kasvatus edesauttaa uskonyhteisöjä oppimaan ontologiaa ja näin minäkin sen mielelläni tahtoisin nähdä. Varmaankin hengellinen kutsumuksemme saattaa sinua valistamaan täyteyttä ja osallistamaan toinen toisiamme. Sitä suuremmallakin syyllä uskonvanhurskautemme virvoittaa uskonyhteisöjä tarkoittamaan palveluvirkaamme ja niin edelleen. Aika tavalla on myös niinkin, että vanha aatamimme johtaa jalkauttamaan lähimmäistä.

Kauniiksi lopuksi haluaisin todeta vielä, että Pyhän Hengen armolahja uudistaa palvelemaan seurakuntaa. Hiljattain oivalsin myös, että saamamme esimerkki vanhurskauttaa tarkentamaan toivottomuutta, sillä näin Jeesuskin tekisi. Sanassakin sanotaan toisaalta että pelastuksemme vie meitä kätkemään kultaomenia hopealautasella, mikä sanomattakin on selvää.

Kirjoita teksti uudestaan


Mobiilikirkkoon


Translate: