Saarnageneraattori 2.0

Hengellistä jargonia satunnaisotannalla. Leikkimielinen saarnageneraattori arpoo sanoja muodostaen näistä osuvan ja ajankohtaisen saarnan.


Eksegeettinen analyysi...homileettinen analyysi...analysoidaan kohderyhmää...kontemploidaan...


"Siitä mistä ei voi puhua, ei myöskään voi vaieta"

Hyvät seurakuntalaiset. Päivän tekstin hermeneuttinen skopus on minun mielestäni siinä, että pyhityksemme auttaa isoamaan transsendenssiä. Kuitenkin hengellinen näkymme vie meitä virtauttamaan lähtökohtia, mutta tämä ajatus ei ole ainoa mahdollinen vaihtoehto. Suokoon Jumala, että kutsumuksemme vie meitä jouduttamaan lähimmäistä ja näin on myös meidän hengellisessä elämässämme. Tämä on hyvä muistaa, koska hengellisyytemme vie uskomaan lapseutta, sehän on selvää. Kristinuskon voima on siinä, että perisynnillisyys saattaa uskomaan rikkonaisuutta, mitä ei voi koskaan liian vähän painottaa.

Jeesuksen antaman esimerkin mukaan kasteenlahjamme pistää vanhurskauttamaan hahmottomuutta. Kuitenkin minun täytyy sanoa, että vanha Aatamimme saattaa uskonyhteisöjä saavuttamaan toivottomuutta. Mutta on myös näin, että palveluvirkamme johtaa kätkemään dialogia ja tekemään tässä parhaamme. Tässä kohdin minä totisesti haluaisin sanoa, että uskonvanhurskautemme saattaa sinua parantamaan uskonvarmuutta, mitä olen aiemminkin sanonnut. Itse asiassa hengellinen kutsumuksemme saattaa uskonyhteisöjä isoamaan sielumme tilaa, mitä ei voi koskaan liian vähän painottaa. Siksikin Jumala kalleuttaa ottamaan veljiämme ja näin on myös meidän hengellisessä elämässämme.

Hengellisestä näkökulmasta katsoen Raamatun totuus ylevöittää uskomaan todeksi tulevia sukupolvia. Uuden testamentin kreikankielinen alkuteksti toteaa, että hengellinen kutsumuksemme kehoittaa kipuamaan sinua ja niin edelleen. Sen tähden vanha aatamimme vie uskonyhteisöjä nostamaan meitä kaikkia, sillä näin Jeesuskin tekisi. Päivän teksti lupaa meille myös, että kuuliaisuus kalleuttaa uskonyhteisöjä kilpailemaan omaatuntoamme eilen, tänään ja iankaikkisesti. Aika tavalla on myös niinkin, että pyhien isien esimerkki vihannoittaa klassista kristinuskoa ja näin on myös meidän ihmisten elämässä. Mainittakoon tässä myös sekin, että inhimillinen järkemme kiskoo uskonyhteisöjä anomaan täyteyttä, jos näin voi sanoa.

Onko sinunkin elämässä käynyt toteen, että yhteisvastuullisuus kalleuttaa kohtaamaan lähimmäistemme hätää. Vaikkakin tavallisesti opetuslapseus kannustaa ikeeksi ottamaan hengellistä sotisopaamme, minkä toivottavasti muistat vielä täältä lähdettyäsikin. Usein myös tuntuu siltä, että kuuliaisuus kehoittaa kunnioittamaan diakonaattia ja niin edelleen. Ja sentähden kuuliaisuus muistuttaa useita katsomaan totuutta ja mitä Herra haluaa meille ilmoittaa. Hiljattain oivalsin myös, että Jeesus pistää kaikkia hakemaan elävää kristillisyyttä, mitä olen aiemminkin sanonnut. Siksitoiseksi saamamme kasvatus muistuttaa meitä kaikkia pohjustamaan täyteyttä, mikä on näin toteennäytetty.

Lopuksi totean vielä, että pelastuksemme kylvää brändäämään palavaa hengellisyyttä. Kristinuskon voima on siinä, että Jeesus paljastaa luottamaan mittaamattomia aarteita, mistä aikaisemminkin on ollut puhetta. Päivän teksti puhuu meille myös siitä, että hengellisyytemme kylvää hakemaan meidän elämäämme, mikä on totta nyt ja aina.

Kirjoita teksti uudestaan


Mobiilikirkkoon


Translate: