Saarnageneraattori 2.0

Hengellistä jargonia satunnaisotannalla. Leikkimielinen saarnageneraattori arpoo sanoja muodostaen näistä osuvan ja ajankohtaisen saarnan.


Eksegeettinen analyysi...homileettinen analyysi...analysoidaan kohderyhmää...kontemploidaan...


"Siitä mistä ei voi puhua, ei myöskään voi vaieta"

Rakkaat kuulijani. On vanhastaan tunnettu tosiasia, että saamamme esimerkki kutsuu brändäämään lähimmäistämme. Usein myös tuntuu siltä, että sanomamme vetää rohkeuttamaan sielumme ravintoa puhumattakaan, että näkökulmamme jäisi vain tähän. Yhtä kaikki kristillisyys käskee valistamaan hengellistä kasvua, mistä olen ollut ennenkin samaa mieltä. Siksi velvollisuutemme innoittaa etsimään yhdessä totuutta sekä antamaan omastamme. Välttämättömästi siis pyhityksemme vanhurskauttaa yhdessä uskomaan sielumme tilaa, mitä ei voi koskaan liian vähän painottaa.

Rakkaat ystävät, perisynnillisyys kehoittaa muuttamaan täyteyttä. Tähänkin saamme uskoa, että Pyhän Hengen armolahja kalleuttaa ohjaamaan tavoitteellisuutta. Vanhastaan rakkauden kaksoiskäsky auttaa useita isoamaan sielullisuutta ja niin edelleen. Kärsimyksen ja vaikeuksien keskelläkin omatuntomme johtaa kaikkia palvelemaan tavoitteellisuutta, minkä toivottavasti muistat vielä täältä lähdettyäsikin. Siksi lunastusveri paljastaa kannustamaan diakonaattia. Mieluusti totean myös, että lähimmäistemme hätä paljastaa uskonyhteisöjä rakastamaan hengellistä kotia.

Raamattu neuvoo meitä, että kristilliset perusarvot valaisee rakastamaan henkivaltoja. Siksi on totta myös sekin, että pyhien isien esimerkki saattaa kaikkia kasvattamaan mittaamattomia aarteita ja näin on myös meidän hengellisessä elämässämme. Näinhän se usein on: lapsenusko saattaa meitä kaikkia saavuttamaan kokonaiskirkkoa, mistä olen ollut ennenkin samaa mieltä. Kaiketi myös lapsenusko vihannoittaa isoamaan lähimmäistemme hätää ja näin on myös meidän hengellisessä elämässämme. Mitä tästä voimme päätellä? Ainakin sen, että uskonvanhurskautemme paljastaa uskonyhteisöjä näkemään ja tuntemaan hahmottomuutta. Ehdottomasti synnintuntomme käskee useita uskomaan kokonaiskirkkoa ja näin on myös meidän ihmisten elämässä.

Meistähän voi usein tuntua siltä, että salattu Jumala saattaa tiimiyttämään kallista hunajan pisaraa. Kuitenkin vanha ihmisemme saattaa uskonyhteisöjä varustamaan allegoriaa ja niin edelleen. Varmasti armoneuvo auttaa meitä kaikkia katsomaan lähimmäistä, mikä sanomattakin on selvää. Aika tavalla on myös niinkin, että vanha ihmisemme saattaa näkemään hengellisillä silmillämme täyteyttä, aamen. Mieluisasti totean myös oma ristimme auttaa uskomaan todeksi avainten valtaa, josta Pyhä Henki todistaa. Vieläpä terve oppi velvoittaa uskonyhteisöjä löytämään sielua ja mitä Herra haluaa meille ilmoittaa.

Yhteenvetona vielä lopuksi voin todeta, että Pyhän Hengen armolahja kutsuu rakastamaan isoavaa opetuslapseutta. Vaikkakin tavallisesti uskomme valaisee syväkohtaamaan isoavaa opetuslapseutta mutta myös antamaan omastamme. Mainittakoon tässä myös sekin, että pyhien isien esimerkki saa meidät rohkeuttamaan diakonista vastuuta ja osallistamaan toinen toisiamme.

Kirjoita teksti uudestaan


Mobiilikirkkoon


Translate: