Saarnageneraattori 2.0

Hengellistä jargonia satunnaisotannalla. Leikkimielinen saarnageneraattori arpoo sanoja muodostaen näistä osuvan ja ajankohtaisen saarnan.


Eksegeettinen analyysi...homileettinen analyysi...analysoidaan kohderyhmää...kontemploidaan...


"Siitä mistä ei voi puhua, ei myöskään voi vaieta"

Rakkaat ystävät, tänään en puhu kauaa. Nythän on aivan aluksi nimittäin niin, että palveluvirkamme saattaa parantamaan uskonvarmuutta. Ja on myös niin, että uskonvanhurskas lapseutemme saattaa määrittelemään allegoriaa, sehän on selvää. Näyttää myös siltä, että Jumalan tahto muistuttaa tuotteistamaan fenomemologiaa, sehän on selvää. Siksikin omatuntomme ylevöittää ikeeksi ottamaan dialogia. Siksi myös yhteisvastuullisuus virvoittaa kilpailemaan hengellistä sotisopaamme. Totisesti!.

Kuluvan sunnuntain aiheen mukaan uskomme vie meitä koettelemaan täyteyttä. Samoin terve oppi kumpuaa uskonyhteisöjä täyttämään nuoria aikuisia puhumattakaan, että näkökulmamme jäisi vain tähän. Aika tavalla on myös niinkin, että pyhityksemme selventää meitä kaikkia tekemään täyteyttä, mikä sanomattakin on selvää. Ja sentähden kristillinen arvomaailmamme innoittaa rakastamaan kasvukipuja. Nähdäkseni velvollisuutemme vapauttaa tekemään johtajuutta ja osallistamaan toinen toisiamme. Sen takia lain alaisuus selventää sinua jalkauttamaan tulevia sukupolvia ja kaikkea muuta sellaista.

Jeesuksen antaman esimerkin mukaan sanomamme saattaa jalkauttamaan nuoria aikuisia. Uskoakseni myös kuuliaisuus vapauttaa rinnallakulkemaan taivasten valtakuntaa ja mitä Herra haluaa meille ilmoittaa. Kuitenkin pyhityksemme ylevöittää meitä kaikkia palvelemaan ulkokultaisuutta, mitä olen aiemminkin sanonnut. Jokseenkin on näin, että kristilliset perusarvot pistää kaikkia valvomaan kirkkoamme, mikä sanakin totisesti vahvistaa. Mitä tästä voimme päätellä? Ainakin sen, että opetuslapseus selventää varustamaan rosoista elämää mutta myös antamaan omastamme. Kuullostaa siltä, että kuuliaisuus ylevöittää toteamaan kirkkoa.

Minusta on tätä saarnaa tehdessäni tuntunut siltä, että Uuden testamentin vertauskuva velvoittaa näkemään hengellisillä silmillämme toivottomuutta. Varmasti jumalallinen kaitselmus armoittaa sinua arvioimaan rikkonaisuutta eilen, tänään ja iankaikkisesti. Evankeliumien Q-lähteen perusteellakin voidaan todeta, että sanomamme johdattaa anomaan täyteyttä, mikä on näin toteennäytetty. Mitä ajattelisit, jos pelastusvarmuutemme vihannoittaa meitä kaikkia valistamaan seurakuntaa ja näin on myös meidän hengellisessä elämässämme. Ehdottomasti pelastusvarmuutemme valistaa kuuntelemaan seurakuntalaisnäkökulmaa, vaikkei se aina siltä tuntuisikaan. Johdattakoon Jumala meitä näkemään, että kutsumuksemme kylvää useita virtauttamaan lapseutta mutta myös antamaan omastamme.

Ja tämän minä vielä haluaisin sanoa, että pyhityksemme johtaa anomaan fenomemologiaa. Vaikkakin tavallisesti velvollisuutemme selventää kohtaamaan elämässämme kokonaiskirkkoa. Aamen!. Niinpä Pyhän Hengen armolahja auttaa jalkauttamaan rosoista elämää ja näin on myös meidän ihmisten elämässä.

Kirjoita teksti uudestaan


Mobiilikirkkoon


Translate: