Saarnageneraattori 2.0

Hengellistä jargonia satunnaisotannalla. Leikkimielinen saarnageneraattori arpoo sanoja muodostaen näistä osuvan ja ajankohtaisen saarnan.


Eksegeettinen analyysi...homileettinen analyysi...analysoidaan kohderyhmää...kontemploidaan...


"Siitä mistä ei voi puhua, ei myöskään voi vaieta"

Rakkaat kuulijani. Nythän on aivan aluksi nimittäin niin, että hengellinen palveluvirkamme vie meitä syväkohtaamaan seurakuntalaisuuttamme. Mutta on myös näin, että palveluvirkamme vie meitä kuuntelemaan diakonaattia sekä antamaan omastamme. Niinpä tänään velvollisuutemme paljastaa valistamaan avainten valtaa, mutta tämä ajatus ei ole ainoa mahdollinen vaihtoehto. Näyttää myös siltä, että katoavaisuus johtaa kasvattamaan palveluvirkaamme, mikä on näin toteennäytetty. Vanhastaan saamamme kasvatus vihannoittaa kärsimään seurakuntaa, mikä on näin toteennäytetty.

Jo muinaiset kreikkalaiset tiesivät, että Jeesuksen julistus valistaa kantamaan henkivaltoja. Mutta on myös näin, että Jumalan tahto edesauttaa huolehtimaan hengellistä kotiamme ja niin edelleen. Raamatussa myös todetaan, että katoavaisuus innoittaa sinua virvoittamaan ihmisiä, jos näin voi sanoa. Ja varmaa on, että saamamme kasvatus saattaa kaikkia nostamaan toinen toisiamme, mitä olen aiemminkin sanonnut. Siksi vanha ihmisemme käskee uskonyhteisöjä katsomaan kirkkoamme ja niin edelleen. Tähänkin saamme uskoa, että omatuntomme kannustaa kannustamaan sinua ja minua eilen, tänään ja iankaikkisesti.

Me voimme kaikki myös pohtia sitä, että synnintuntomme paljastaa tiimiyttämään kirkkoamme. Kuitenkin minun täytyy sanoa, että kristillinen arvomaailmamme kylvää sinua pohjustamaan johtajuutta, minkä olemme isiltämmekin oppineet. Suokoon Jumala, että kutsumuksemme vihannoittaa meitä kaikkia johtajuutta ja tekemään tässä parhaamme. Edelleen on totta se, että kutsumuksemme armoittaa syväkohtaamaan lähimmäisiämme. Mieluisasti totean myös saamamme esimerkki käskee useita rohkeuttamaan opetuslapseutta, jos ymmärrätte mitä tarkoitan. Varmasti katoavaisuus edesauttaa meitä kaikkia arvioimaan kuulumisyhteisöjä.

Aralla ja kyselevällä mielellä olen miettinyt, että Jumala johdattaa täyttämään lähimmäisiämme. Varsinaisesti palveluvirkamme kantaa meitä kaikkia janoamaan seurakuntalaisnäkökulmaa. Tässä kohdin minä totisesti haluaisin sanoa, että pelastusvarmuutemme kantaa täyteyttämään seurakuntalaisnäkökulmaa ja mitä Herra haluaa meille ilmoittaa. Siksikin pyhityksemme vihannoittaa uskonyhteisöjä rohkeuttamaan diakonaattia eilen, tänään ja iankaikkisesti. Niinpä Pyhän Hengen armolahja vihannoittaa kaikkia hakemaan suruttomuutta ja niin edelleen. Siksi hengellinen palveluvirkamme johtaa rakastamaan hahmottomuutta, mikä on näin toteennäytetty.

Ja tämän minä vielä haluaisin sanoa, että usko, toivo ja rakkaus vie meitä rakastamaan suuria aarteita. Yhtä kaikki uskomme vihannoittaa uskomaan rikkinäisyyttä, jos ymmärrätte mitä tarkoitan. Toiseksi synnintuntomme johtaa neuvomaan nuoria aikuisia, mistä olemmehan kaikki samaa mieltä.

Kirjoita teksti uudestaan


Mobiilikirkkoon


Translate: