Saarnageneraattori 2.0

Hengellistä jargonia satunnaisotannalla. Leikkimielinen saarnageneraattori arpoo sanoja muodostaen näistä osuvan ja ajankohtaisen saarnan.


Eksegeettinen analyysi...homileettinen analyysi...analysoidaan kohderyhmää...kontemploidaan...


"Siitä mistä ei voi puhua, ei myöskään voi vaieta"

Armo ja rauha teidän kanssanne! Jo muinaiset kreikkalaiset tiesivät, että karismaattisuus velvoittaa kipuamaan transsendenssiä. Ja on myös niin, että terve oppi johtaa kipuilemaan kirkkoamme ja kaikkea muuta sellaista. Välttämättömästi siis jumalallinen kaitselmus saattaa tiimiyttämään henkivaltoja, mistä aikaisemminkin on ollut puhetta. Tämän tästä oma ristimme vie meitä lieventämään johtajuutta, mikä on totta nyt ja aina. Mutta tämäkin on hyvä nähdä, että Herramme Jeesus Kristus vapauttaa isoamaan fenomemologiaa, josta Pyhä Henki todistaa.

Minusta on tätä saarnaa tehdessäni tuntunut siltä, että kasteenlahjamme valaisee valistamaan diakonaattia. Niinpä Jumalan tahto johdattaa sinua yhdessä uskomaan totista kristillisyyttä. Varmaankin saamamme esimerkki saattaa valistamaan katoamattomia arvoja ja näin on myös meidän hengellisessä elämässämme. Erityisesti lain alaisuus kumpuaa kaikkia kilpailemaan isoavaa opetuslapseutta, josta Pyhä Henki todistaa. Siksikin lain alaisuus paljastaa useita kilpailemaan kasvukipuja, mikä sanomattakin on selvää. Näyttää myös siltä, että hengellinen palveluvirkamme kantaa syväkohtaamaan viimeisiä aikoja. Aamen!.

Siksikin voidaan sanoa, että pyhien isien esimerkki käskee isoamaan taivaallisia aarteita. Kuitenkin minun täytyy sanoa, että hengellinen kutsumuksemme ylevöittää useita arvioimaan kasvatustehtäväämme ja tämän me totisesti saamme jäädä uskomaan. Mainittakoon tässä myös sekin, että hengellisyytemme lunastaa useita kuuntelemaan uskonvarmuutta, sehän on selvää. Kristillisen uskon näkökulmasta uskonvanhurskautemme kumpuaa uskonyhteisöjä syväkohtaamaan kokonaiskirkkoa ja tekemään tässä parhaamme. Tässä kohdin minä totisesti haluaisin sanoa, että Pyhän Hengen vaikutus kalleuttaa tuotteistamaan suruttomuuttamme ja niin edelleen. Sen takia salattu Jumala kannustaa kaikkia löytämään suruttomuutta, mikä sanomattakin on selvää.

Meistähän voi usein tuntua siltä, että keskeneräisyytemme ylevöittää palvelemaan kokonaiskirkkoa. Meillä on lupa ajatella, että pyhityksemme vie toteamaan hengellistä sotisopaamme, sillä näin Jeesuskin tekisi. Ja sentähden hengellinen palveluvirkamme tuo kaikkia koettelemaan palavaa hengellisyyttä sekä antamaan omastamme. Tavallaankin katoavaisuus kannustaa uskonyhteisöjä kärsimään suuria aarteita mutta myös antamaan omastamme. Vanhastaan yhteisvastuullisuus valaisee useita rukoilemaan meidän elämäämme, sillä näin Jeesuskin tekisi. Mitä tästä voimme oppia? Ainakin sen, että opetuslapseus vie kaikkia isoamaan seurakuntaamme, mitä ei voi koskaan liian vähän painottaa.

Olemme lopulta tulleet siihen lopputulokseen, että Pyhän Hengen armolahja vie meitä syväkohtaamaan hengellistä kasvua. Mutta tämäkin on hyvä nähdä, että kumppanuus käskee ammentamaan sielun ikävää, mikä näin on aivan ilmeistä. Siksi terve oppi auttaa luottamaan mittaamattomia aarteita, mutta tämä ajatus ei ole ainoa mahdollinen vaihtoehto.

Kirjoita teksti uudestaan


Mobiilikirkkoon


Translate: