Mobiilikirkko

Bongaa kirkko

Kirkon osia - mitä kirkosta löytyy

Kirkon etuosa eli kuori on kirkkosalin keskus. Se on paikka, jossa Jumala on erityisellä tavalla seurakunnan keskellä. Kuorin keskeinen osa on alttari. Alttari on pöytä, jonka ympärille seurakunta kokoontuu nauttimaan ehtoollista. Alttarikaiteen ääreen polvistuminen ilmaisee syvää luottamusta ja yhteyden kaipuuta Jumalaan. Vanhastaan alttarikaide on ollut puolikaaren muotoinen. Se kuvaa käsitystä, että pyhää ehtoollista viettävät seurakunnan kanssa yhdessä myös poisnukkuneet eli näkymätön seurakunta.

Reformoidussa ja luterilaisessa kirkkorakennuksessa on yksi alttari, eikä kuoria ole erotettu kirkkosalista. Roomalaiskatolisessa kirkkorakennuksessa on useita alttareita: pääalttari ja sivualttareita. Kuori on erotettu aidalla muusta kirkkosalista. Myös sivualttareilla saattaa olla oma erotettu kuori. Ortodoksisessa kirkkorakennuksessa on ikonostaasi, ikoneista ja kolmesta ovesta muodostuva seinäke, joka rajaa kuorin ja kirkkosalin.

Sakramentit ovat kirkon pyhiä toimituksia. Luterilaisessa kirkossa sakramentteja ovat kaste ja ehtoollinen. Roomalaiskatolisen kirkon sakramentteja ovat kaste, vahvistus (konfirmaatio), eukaristia (ehtoollinen), parannus (rippi), papiksi vihkiminen, avioliitto ja sairaiden voitelu Ortodoksisessa kirkossa sakramenttien lukumäärä ei ole vakiintunut, mutta sakramenteiksi luetaan samat toimitukset kuin katolisessa kirkossakin: kaste, mirhavoitelu (vastaa konfirmaatiota), ehtoollinen, katumus, pappeus, avioliitto ja sairaanvoitelu.

Kastemalja
Kaste on sakramentti, ja kasteen kautta lapsi liitetään kirkon jäseneksi. Kastemalja sijaitsi katolisen uskon aikana kirkon pääoven vieressä. Uskonpuhdistuksen jälkeen kasteen paikaksi tuli kirkon kuori.

Krusifiksi
Krusifiksi on veistos, joka esittää ristiinnaulittua Kristusta, kristinuskon ydintä. Siinä, missä tyhjä risti viittaa ylösnousemukseen, kuvaa ristiinnaulittu Kristus Jumalan antamaa uhria. Krusifikseissa Jeesuksen pään yläpuolella on usein sijoitettu kirjaimet INRI. Se on lyhennys latinankielisestä tekstistä Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum, Jeesus Nasaretilainen juutalaisten kuningas. Krusifiksit ovat käyttötarkoituksensa mukaan erikokoisia: triumfikrusifikseja, kulkuekrusifikseja ja alttarikrusifikseja.

Saarnatuoli
Uskonpuhdistuksen jälkeinen vuoden 1571 kirkkojärjestys velvoitti, että jokaiseen kirkkoon piti rakentaa saarnatuoli. Saarnassa pappi selitti kirkon uutta oppia kansalle kansan kielellä. Elämän lyhyyttä ja katoavaisuutta on kuvattu kirkoissa tiimalasin avulla. Saarnatuolin tiimalasit mittasivat saarnan kestoa, joka sai olla enintään tunnin. Kun hiekka oli valunut loppuun, saarna sai loppua. Nykyisin kuorissa on lukupulpetti, josta maallikot voivat lukea jumalanpalvelukseen kuuluvia tekstejä.

Urkuparvi
Uruilla on pitkä historia. Alun perin urut olivat maallinen soitin ja niitä käytettiin muun muassa sirkuksissa. Varhaisen kirkon johtajat jopa tuomitsivat urut turmeluksen soittimina. 800-luvulta lähtien urkuja alettiin vähitellen sijoittaa kirkkoihin. Nykyään jokaisessa luterilaisessa kirkossa on urut. Aluksi ne sijoitettiin kirkon takaosaan urkuparvelle. Kirkkourut ovat nykyisin tärkein jumalanpalveluksissa käytetty soitin. Ortodoksisessa kirkossa ei ole soittimia. Erityisesti ortodoksisen uskon mukaan ihmisääni on soittimista jaloin.

Kirkon ovi
kuvaa pyhän ja maallisen erottamista ja siirtymistä elämänvaiheesta toiseen tai elämästä kuolemaan. Kirkon eteisen kautta astutaan kirkkosaliin. Keskikäytävä eli keskilaiva Kirkkosalissa kirkonkäytävää kävellessään on ihminen pyhällä tiellä, ”via Sacra”. Sitä pitkin sanan ja ehtoollisen sakramentin vahvistamina vaelletaan kohti taivasta. Kirkon katto kuvaa Jumalan suojelevaa voimaa ja katon alle pääseminen suojapaikan löytymistä.

Kirkon katto
kuvaa Jumalan suojelevaa voimaa ja katon alle pääseminen suojapaikan löytymistä.

Kuvataide kirkossa

Kirkkosalin esineitä

Kirkkosali — täynnä symboliikkaa

Kirkkobongarin etiketti